Aktuelt

Håndtering av korona

For å begrense smitte, har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Nasjonale myndigheter har bestemt at vi nå skal ha tiltak på gult nivå. 

Elever og foresatte vg1 inviteres til mottakssamtaler torsdag 20. august!

For vg1 blir det holdt mottakssamtale med elev, foresatte og kontaktlærer torsdag 20. august.  Eleven får vite tidspunkt for mottakssamtalen første skoledag 17. august. Da får dere også utdelt skjema for samtalen på mandag, i tillegg til de andre skjemaene dere trenger.      

Informasjon fra Lånekassen

Du kan søke om stipend når du har fått skoleplass.

Har du søkt videregående skole 2020-21?

  Viktig informasjon fra inntakskontoret

God sommer med hilsen fra rektor Kristine Novak!

Vi ønsker alle en riktig god sommer!            

Til toppen