Aktuelt

Bekreftet smittet elev på skolen

Oppdatert med brev fra kommuneoverlegen kl. 16:00. Det er i dag påvist koronasmitte hos en av våre elever, sier rektor Kristine Novak.  Det er elever på tredje trinn som er berørt.

On Day of solidarity på Drammen videregående blir av hensyn til koronasituasjonen, gjort om til en klassedugnad.

I stede for at hver enkelt elev står til ansvar for inntjening av 400 kr hver, utfordres hver enkelt klasse til å gjøre en innsats for å bli «Årets mest solidariske klasse» på sitt trinn.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år. Det er en nasjonal undersøkelse som alle skoler deltar i.

En bærebjelke i arbeidet for menneskerettigheter

Vår kjære samarbeidspartner og skolens venn, Enver Djuliman, er død. Skolen har siden 2015 hatt et helt unikt samarbeid med Enver og Helsingforskomiteen.

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021.    

Elev bekreftet smittet av covid-19

Kommuneoverlegen i Drammen bekrefter at en elev hos oss har testet  positivt på covid-19. Eleven har ikke vært på skolen de dagene det var fare for smittespredning. Kommuneoverlegen informerer også om at nærkontakter har fått informasjon om karantene og er ivaretatt.  Skoledagen går dermed som vanlig, sier rektor Kristine Novak.

Konsekvenser av busstreik

Oppdatert tirsdag 22. sept. kl. 15:00. Opplæring i skolen vil gå som vanlig frem til høstferien.

Foreldremøter, se videopresentasjon her!

Her kan du se videopresentasjonen for foreldre vg1 og vg2 studiespesialiserende (inkl. forskerlinja, Inspiro og Drammen International), vg1 og vg2 kunst, design og arkitektur (KDA), vg1 og vg2 salg, service og reiseliv.

Samarbeidsavtale inngått om Åpen Arena!

Elevrådsleder Adea Alimehaj, Forandringshuset Drammen  v/Kim Andre Vian Bjerkestrand og rektor Kristine Novak har signert!

Til toppen