Åpen digital kveld onsdag 10. februar 18:00-19:00 på Teams

Hei elever og foreldre i 10. klasse! Drammen videregående skole har flere nisjer og avdelinger. Lurer du på noe? Onsdag 10. februar er det digitalt informasjonsmøte!

Du får muligheten til å bli kjent med det som særpreger hver avdeling og nisje. Hver nisje har to runder med informasjonsmøte slik at du kan delta på to forskjellige (dette gjelder ikke idrett).
Trykk på lenken nedenfor til møtet du vil delta på!

18:00-18:25           

KDA

Inspiro

Drammen International

Salg, service og reiseliv

Forskerlinja

18:30-19:00

KDA

Inspiro

Drammen International

Salg, service og reiseliv

Forskerlinja

18:00-19:00

Fotball    Håndball    Hopp    Bandy    Svømming    Turn    Langrenn

Til toppen