Elever og foresatte vg1 inviteres til mottakssamtaler torsdag 20. august!

For vg1 blir det holdt mottakssamtale med elev, foresatte og kontaktlærer torsdag 20. august.  Eleven får vite tidspunkt for mottakssamtalen første skoledag 17. august. Da får dere også utdelt skjema for samtalen på mandag, i tillegg til de andre skjemaene dere trenger.

Mottakssamtalen legger grunnlaget for det videre samarbeidet mellom lærer og elev. Det er derfor viktig at både elev og foresatte har forberedt seg godt til samtalen.

Mottakssamtalen skal:

  • skape trygghet, åpenhet og tillit mellom elev, elevens foresatte og lærere
  • åpne en dialog mellom elev og skole
  • avklare gjensidige forventninger
  • bidra til et godt samarbeid mellom elev/foresatte og kontaktlærer
  • gi skolen bedre muligheter for å tilrettelegge opplæringen
  • gi elev og kontaktlærer mulighet til å drøfte og planlegge elevens videre skolearbeid

 

Nedenfor finner dere linker til viktige skjemaer. Les igjennom disse. Du må signere og ta med deg dokumentet til mottakssamtalen. Du får ikke utlevert PC og læremidler dersom du ikke har med deg disse dokumentene.
Skjemaene som skal fylles ut, blir også delt ut av kontaktlærer første skoledag. Elever under 18 år, må ha signatur fra foresatte.

Skjemaer:

Alle : https://viken.no/vgs/for-elever/reglement-og-rutiner/reglement-for-utlan-av-lareboker/

Alle : https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/elev-pc/elev-pc-buskerud/

Alle : https://drammen.vgs.no/_f/p1/ic9584035-b4f3-499d-a29e-8d760360a53d/avtale-om-lan-av-laremidler-i-viken-fylkeskommune.pdf

Samlekvittering (PDF, 121 kB)

Til toppen