En bærebjelke i arbeidet for menneskerettigheter

Vår kjære samarbeidspartner og skolens venn, Enver Djuliman, er død. Skolen har siden 2015 hatt et helt unikt samarbeid med Enver og Helsingforskomiteen.

Det er særlig samfunnsfagsKlikk for stort bilde seksjonen, AOA og elevene i sosiologi, politikk og sosialkunnskap som har fått lære han og hans arbeid å kjenne. Vi har hatt årlige menneskerettighetsskoler med fokus på menneskerettigheter, konflikthåndtering og kulturmangfold. Skolen har arrangert studiereiser til Balkan der både lærere og elever har fått ny kunnskap og et nært innblikk i dagens situasjon på Balkan, noe som ikke hadde vært mulig uten Enver som reiseleder. Vårt samarbeid med Enver har vært en stor berikelse for oss og vi vil minnes han og hans faglighet, vennskapelige varme og engasjement med stor takk.

Varme tanker går til familien og hans nærmeste.

https://www.nhc.no/helsingforskomiteens-seniorradgiver-enver-djuliman-har-gatt-bort/?fbclid=IwAR3-3N2BuCzJiQotDEQaATmDQ-uYsfNw0FI3nHr3eccJ2D-xgXrEesZIYcA

Til toppen