Oppdatert korona-informasjon lørdag 30. januar 2021 kl. 13:00

Skolen fortsetter på rødt nivå til og med tirsdag 2. februar og går over til gult nivå fra onsdag 3. februar. Les mer her for oppmøte på rødt nivå mandag og tirsdag.

Lørdag 30. januar 2021 kl. 13:00

Vi er glade for at smittesituasjonen er slik at både regjeringen og kommuneoverlegen vurder at det nå er riktig med gult nivå fra onsdag 3. februar. Gult nivå betyr at alle elevene er på skolen hver dag og vi følger vanlig timeplan.

Vi gleder oss til å samle vårt store skolefelleskap for første gang på tre måneder!

Her er opplegget for rødt nivå mandag og tirsdag, da skal trinnene møte på skolen som det står i tabellen under.

Studieforberedende (studiespesialisering, KDA, Idrett):

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke 5

Vg1

Vg2

gult

gult

gult

 

 


Salg, service og reiseliv:

SESAM 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 5

Vg2

VG1 +2RLA

gult

gult

gult

 

 


******

Søndag 24. januar 2021 kl. 14:15 

Organisering på rødt nivå i uke 4. Kommuneoverlegen har bestemt at vi opprettholder rødt nivå også neste uke. Det er pga utbruddet i Nordre Follo.

Fredag bestemte kommuneoverlegen at vi dessverre må fortsette på rødt nivå.

Her ser dere hvordan organiseringen blir. Som dere ser, er det samme opplegg som vi har hatt de siste ukene.

Men alle må være forberedt på at det kan komme endringer på veldig kort varsel. Både nasjonale og lokale myndigheter sier at det muterte viruset kan øke behovet for raske tiltak. 

Oversikt modell studieforberedende (studiespesialisering, idrett, KDA): 

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke 4

Vg3

Vg1

Vg1

Vg2

Vg3

Uke 5

(hvis rødt)

Vg1

Vg2

Vg2

Vg3

Vg1

Uke 6

(hvis rødt)

Vg2

Vg3

Vg3

Vg1

Vg2

 

 

 

 

 

 

 

 Sesam organiseres litt annerledes siden det må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 4

Vg2

Vg1 + 2RLA,

2SSB

2RLA

2RLA

Vg2

Uke 5

(hvis rødt)

Vg2

VG1 +2RLA

2RLA

2RLA

Vg2

Uke 6

(Hvis rødt)

Vg2

Vg1 + 2SSA, 2SSB

Vg1

Vg1

Vg2

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

Torsdag 21. januar

Gult nivå fra mandag 25. januar. Det betyr at alle elever skal ha sin undervisning på skolen fra mandag. Da følger vi timeplanen i VIS og rommene som står der. Det er veldig fint at smittebildet  de siste ukene er slik at kommuneoverlegen har bestemt at alle de videregående skolene i Drammen skal ha tiltak på gult nivå. Det har vi ventet på lenge.

Skolens tiltak bygger på den nasjonale veilederen https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Hold god avstand til andre i alle situasjoner!
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke, også hvis dere har lette symptomer!

Andre tiltak på skolen:

 • Faste plasser og samarbeidsgrupper i alle fag
 • Hyppig vask av pulter, både før og etter bruk 
 • God tilgang på antibac
 • Det er mulig å bruke munnbind i gangene for elever og ansatte dersom man ikke kan overholde en meter avstand og/eller for å øke trygghetsfølelsen. Man må holde munnbind selv.
 • Vi regulerer bruken av kantina slik at sitteplassene reserveres for ett trinn av gangen på faste ukedager

 

Vi gleder oss til å se hverandre igjen mandag! 

*****

12. januar 2021

Rødt nivå også i uke 3.
Kommuneoverlegen har bestemt at det blir rødt nivå på de videregående skolene i Drammen også i uke 3.  I løpet av uke 3  vil regjeringen bestemme hva som skjer videre og det vil selvsagt også være avgjørende for hva som skjer på vår skole fra uke 4. 

*****

Oversikt modell studieforberedende:

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke 1

 

Vg1

Vg1

Vg2

Vg3

Uke 2

Vg1

Vg2

Vg2

Vg3

Vg1

Uke 3

Vg2

Vg3

Vg3

Vg1

Vg2

 

Sesam organiseres litt annerledes siden det må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 1,2

Vg2

Vg1

Vg1

Vg1 og 2RLA

Vg2

Uke 3

Vg2

Vg1 + 2RLA,2SSB

Vg1

Vg1

Vg2

 

***********

4. januar 2021

Tiltak på rødt nivå også i uke 1 og 2. Som dere sikkert har sett har regjeringen innført rødt tiltaksnivå for videregående skoler i hele landet. For oss i Drammen betyr ikke det noen endringer fordi vi allerede var på rødt nivå. Det betyr at vi følger den samme fordelingen med noen elever på skolen hver dag - slik vi varslet før jul. Det blir hyggelig å se hverandre etter hvert!!

Kommuneoverlegen har bestemt at de videregående skolene i Drammen har tiltak på rødt nivå også i uke 1 og 2. Det samme gjelder grunnskolen. Hva som skjer etter det, er helt avhengig av hvordan smittesituasjonen er etter jul og nyttår

Her ser dere hvordan opplæringen blir etter jul.  De viktigste grepene er å  redusere antall elever på skolen hver dag og dele klassene i to grupper når de er på skolen. 

Studiespesialisering uke 1 og 2
Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 1 Fri Vg1 Vg1 Vg2 Vg3
Uke 2 Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1

 

Sesam uke 1 og 2
SESAM Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 1 og 2 Fri uke 1 og Vg2 uke 2 Vg1 Vg1 Vg1 Vg2

 

*******

Onsdag 9. desember

Kommuneoverlegen har bestemt at det er rødt nivå for skolen fram til jul og gjør en ny vurdering i uke 51. Rødt nivå innebærer en veksling mellom opplæring på skolen og digital hjemmeundervisning.

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke

 

 

 

 

 

50

Vg3

Vg1

Vg1

Vg2

Vg3

51

Vg1

Vg2

Halvdagsprøve matematikk

Vg3

Vg1

52 Hjemme-undervisning Hjemme-undervisning      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesam organiseres litt annerledes siden de må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke

 

 

 

 

 

50

Vg2

Vg1

Vg1

Vg1

Vg2

51

Vg2

Vg1+ 2RLA

Halvdagsprøve matematikk

Vg1+ 2RLA

Vg2

52 Hjemme- undervisning Hjemme- undervisning      

 

 

 

 

 

 

 

18. november

Organisering av skoledagen i uke 48 og 49. I likhet med grunnskolen er Drammen videregående skole på rødt tiltaksnivå til og med 4. desember. Etter råd fra kommuneoverlegen blir det noe opplæring på skolen fra neste uke. Det er viktig å finne den rette balansen mellom elevens behov for opplæring på skolen og smittevern.

Vi har en situasjonen med pågående svært høy smitte i Drammen, inkludert flere av våre elever.  De siste tre ukene er 35 elever bekreftet smittet med covid-19.

Vi har derfor valgt den modellen som i størst grad ivaretar smittevernet samtidig som det gir elevene opplæring på skolen.

Hovedregelen på rødt nivå er at alle skal ha minst en meter avstand til andre i alle situasjoner. Det krever at vi reduserer antall elever på skolen hver dag og deler klasser og faggrupper.

Ett trinn på skolen hver dag
Hovedgrepet er at ett trinn er på skolen hver dag. Under ser dere planen som viser hvilket trinn som er på skolen de enkelte dagen de neste to ukene.

Oversikt modell studieforberedende (studiespesialisering, idrett og KDA)

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke

 

 

 

 

 

48

Vg1

Vg2

Vg2

Vg3

Vg1

49

Vg2

Vg3

Vg3

Vg1

Vg2

 

 

 

 

 

Sesam organiseres litt annerledes siden det må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

47 -52

Vg2

Vg1

Vg1

Vg1

Vg2

 

Klasser og faggrupper deles i to
Klasser og faggrupper deles i to for at man skal sikre en meter avstand mellom alle. Gruppene har undervisning med samme lærer, men i to ulike rom. Rommene ligger ved siden av hverandre.

Unngå trengsel i fellesarealene
Det blir også viktig å holde en meter avstand og unngå trengsel i fellesarealene som f. eks. korridorer, trapper og kantina. Det betyr litt strenge regler.

 • Alle spiser på den plassen som de satt på før midttimen, dvs 2. økt, eventuelt utendørs.
 • Det er ikke lov å sitte i kantina eller biblioteket i pauser eller fritimer  
 • Biblioteket er åpent for henvendelser til bibliotekarene
 • Kafeen er åpen for salg
 • Det er mulig å bruke munnbind i fellesarealene dersom det gjør at du føler deg tryggere

Vi ser at dette legger noen begrensinger på oss alle, men det er nødvendig.  Og vi gleder oss til å møtes på skolen igjen, avslutter rektor Kristine Novak.

*****

Fredag 13. november kl. 08:50

Vi fortsetter med digital hjemmeundervisning en uke til (dvs uke 47). Vi har hatt hjemmeskole denne uka etter råd fra kommuneoverlegen. På drøye to uker har vi fått bekreftet at 28 elever er smittet med covid-19. Målet med digital hjemmeskole har derfor vært å stoppe det pågående utbruddet på skolen.

Etter råd fra kommuneoverlegen fortsetter vi med hjemmeundervisningen en uke til. Det vil forhåpentligvis kunne bidra til å stoppe videre smittespredning.

Hvordan det blir etter uke 47, informerer vi dere om så snart det er avklart.

Følg alle korona-råd og påbud så ses vi snart på skolen igjen! 

Ta kontakt per e-post eller telefon dersom uklarheter.

For nærmere informasjon om koronatiltak i skolen viser vi til Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

*****

Mandag 9. november kl. 19:15

Drammen vgs opprettholder tiltak på rødt nivå og har i hovedsak digital opplæring. På bakgrunn av høy smitte i kommunen, og smittetilfeller og utbrudd i tilknytning til flere videregående skoler, vurderer Smittevernrådet at de videregående skolene i Drammen kommune skal være på rødt tiltaksnivå inntil videre.

Dette er i tråd med nasjonale råd.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for, sier rektor Kristine Novak. Vi har også opplegg for enkelte elevgrupper på skolen.

Per i dag har vi 25  elever som har påvist covid-19, ingen ansatte. Rødt nivå på skolen er viktig for å få ned smittespredningen.  Men det er også viktig å gjøre det samme i fritida. Husk å holde AVSTAND!

 

*****

Torsdag 5. november kl. 17:00

Som en konsekvens av at regjeringen i dag kom med nye innstrammende smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene fra mandag 9. november.  

Rødt nivå betyr at undervisningen ved Drammen videregående skole blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen hele neste uke. Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring.  
Dette er et riktig tiltak nå særlig med bakgrunn i høye smittetall i Drammen og press på kollektivtransporten, sier rektor Kristine Novak.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for.

Per i dag har vi 15 elever som har påvist covid-19, ingen ansatte. De aller fleste er elever på vg2 studiespesialisering. Disse klassene er eller har vært i karantene i tillegg til mange programfagsgrupper: 1STI, 2STG, 2STH, 2STJ, 2STK og 3STI.

Det er ingenting som tyder på at smitten har oppstått på skolen. Men når flere elever er smittet, og også innenfor samme klasse, er det vanskeligere å skille mellom smittespredning i og utenfor skolen. 

Vi deler alle en uro over smitteutviklingen i Drammen og landet for øvrig. Det er naturlig at det påvirker oss. Det er også naturlig at vi følger ekstra godt med på smitteutviklingen til våre elever og ansatte.

Rødt nivå på skolen er viktig for å få ned smittespredningen.  Men det er også viktig å gjøre det samme i fritida. Husk å holde AVSTAND, avslutter rektor Kristine Novak.

*****

Mandag 2. november kl. 18:10

Digital hjemmeundervisning for våre elever i uke 45. Det er per nå åtte elever som er bekreftet smittet.

Det gjelder elever i 3STI, 2STG,  2STH, 2STJ og 2STK. Disse klassene og mange programfagsgrupper har karantene denne uka, mange også over helgen.

Etter flere smittetilfeller på skolen og mange lærere i karantene, har vi digital hjemmeundervisning for alle elever unntatt elever i s- klassen og forberedende kurs resten av uka. Det er rett og slett ikke nok lærere på skolen til å gjennomføre undervisningen på en god måte. Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen som vi har god dialog med, sier rektor Kristine Novak. Det er krevende skoledager med mange elever og lærere i karantene.  

Selv om smittefaren ikke er hovedgrunnen til at vi har hjemmeundervisning,  tror vi det kan gi en positiv effekt.

For mange elever er det viktig å være på skolen, og vi planlegger med at elevene er tilbake her på skolen fra neste uke, sier rektor.

*****
Fredag 30. okt. kl. 22:20

Kommunelegen informerte i ettermiddag om fire nye elever med påvist covid-19. Det gjelder elever i 3STI, 2STG og 2STH. Disse klassene og mange programfagsgrupper har karantene store deler av neste uke.

Det betyr at svært mange elever og lærere nå er i karantene. Alle berørte elever får informasjon om dette fra skolen og de blir fulgt opp av kommunehelsetjenesten så raskt de kan. Det kan ta noe tid, da det er stort trykk på smittesporingen pga mange smittede.

Av pedagogiske og praktiske hensyn har vi bestemt at alle vg2 og vg3 elever i studiespesialisering (inkl. forskerlinja, Inspiro og Drammen International) har opplæring hjemme i hele neste uke (dvs uke 45). Det gjelder ikke KDA, idrett og service og samferdsel.

Dersom det viser seg at andre klasser uansett trinn og utdanningsprogram blir rammet av mange lærere i karantene, så vurderer vi hjemmeundervisning også for dem. Vi ser dette noe an.

Ved å reduserer antallet elever som er på skolen, minsker vi også trengselen i korridorer, trapper og fellesarealer. Det er viktig for å holde minst en meters avstand.

Fra mandag gjelder også dette:

 • Det er mulig å bruke munnbind i gangene for elever og ansatte dersom man ikke kan overholde en meter avstand og/eller for å øke trygghetsfølelsen. Man må holde munnbind selv.
 • Dørene til klasserommene skal være åpne slik at elevene kan gå inn og vi unngår ansamlinger i gangene.

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Hold god avstand til andre i alle situasjoner!
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke- også hvis dere har lette symptomer!

 

******

Onsdag 28. okt. kl. 19:25
En elev i 3. klasse har testet positivt i dag. Det er nå to elever ved skolen som har påvist smitte. I samråd med kommuneoverlegen er alle elever i 3STI  og tre lærere i karantene til og med mandag 2.11.

Kommunehelsetjenesten kartlegger om det er andre på skolen som også bør regnes som nærkontakter. Disse vil bli kontaktet av kommunehelsetjenesten.

Ifølge kommuneoverlegen er det for tidlig å si noe om hvor smitten kommer fra. Det betyr at vi ennå ikke vet om smitten har oppstått på skolen. Men vi håper selvsagt ikke det og ser dette først og fremst som et  tegn på at smitten i Drammen er økende, sier rektor Kristine Novak.

******

Mandag 26. okt.
Det er i dag påvist koronasmitte hos en av våre elever, sier rektor Kristine Novak.  Det er elever på tredje trinn som er berørt. De som har vært tilstede ved undervisning i klassen og faggrupper hvor eleven har vært onsdag 21. og torsdag 22. oktober regnes ifølge kommuneoverlegen som nærkontakter. Den aktuelle klassen og faggruppene regnes altså som kohort. Aktuelle elever har fått beskjed fra skolen. Karantenetiden er 10 dager, og varer til og med søndag 1. november.

Det er gjort kartlegging av hvilke andre elever som har vært i nær kontakt med den aktuelle eleven, og disse har fått beskjed om dette av kommunehelsetjenesten.

Elever som er definert som nærkontakter og deres husstandsmedlemmer finner mer informasjon om hva de skal gjøre i dette skrivet fra kommuneoverlegen (PDF, 58 kB).

Vi får spørsmål om andre elever også bør holde seg hjemme. Vi forholder oss til kommuneoverlegens vurdering av nærkontakter og disse er både identifisert og blir fulgt opp.  Vi vet også at eleven ikke er smittet på skolen. 

Øvrige elever og ansatte møter derfor på skolen som vanlig,  avslutter rektor Kristine Novak.

*****

Etter råd fra kommuneoverlegen skal følgende elever/klasser ha karantene til og med søndag 1.november:

 • Klasse 3STA
 • Programfaggruppen «Markedsføring og ledelse» til faglærer Hilde Aanerud  
 • Programfaggruppen «Politikk og Menneskerettigheter» til faglærer Victoria Torvik
Til toppen