Håndtering av korona

For å begrense smitte, har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Nasjonale myndigheter har bestemt at vi nå skal ha tiltak på gult nivå. 

Elevrådstyret minner på 1 m avstand - Klikk for stort bildeElevrådstyret minner på 1 m avstand sme  

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

Smittevern på Drammen videregående skole

 

Skolen er per i dag definert til å være på «gult» nivå. Det betyr at selv om vi har åpen skole for alle, er det mange tiltak som er iverksatt og regler for hygiene som må følges.

(Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.)

I henhold til «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020», følger informasjon om skolens praktisering.

Smitteforebyggende tiltak per 13.08.20

Syke personer skal IKKE være på skolen:

 • Dersom ansatte/elever får symptomer som kan være forenlig med covid-19, SKAL du være hjemme. Ta kontakt med lege om videre oppfølging.
 • Hvis en i husstanden får symptomer, men ikke har bekreftet covid-19, skal ansatte/elevene møte på skolen som normalt.
 • Ansatte eller elever som er i nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19, må ta kontakt med helsetjenesten om videre oppfølging.

God håndhygiene. Vask hendene:

 • Ved ankomst til skolen
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (pusse nesen o.l.)

Det står antibac og desinfiseringsmidler på mange steder i bygningen. Bruk disse!

Hold avstand:

 • Ingen klemming eller fysisk kontakt
 • Elevene har faste plasser i klasserommene og faste samarbeidsgrupper
 • 1 meters regelen gjelder utenfor klasserommet. Gulv, bord, benker og annet er merket
 • Det er/vil bli montert plexiglass ved disker
 • Antall stoler/bord er redusert i fellesområdene for å kunne opprettholde tilstrekkelig avstand
 • Unngå trengsel inn/ut av dører og i gangområder
 • Jevnlig påminning om betydningen av å holde avstand og med tydelig forventning om at alle ansatte og elever tar eget ansvar for å holde avstand til andre på skole

Forsterket renhold:

Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er derfor forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter og vaskeservanter rengjøres minimum en gang per dag
 • Spisebord vaskes grundig etter bruk og minimum en gang per dag
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og gjenstander som berøres ofte rengjøres hyppig, minimum daglig
 • Klasserom og pulter rengjøres hver dag

Skoleskyss 

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende. 

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen. 

Brakar har sendt følgende info til skolen:

Skolestart fra 17. august  

Brakar følger nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport utarbeidet av FHI, sist oppdatert 7. august 2020. I tillegg følger vi de råd som blir gitt gjennom egen smittevernveileder for skolene.

Alle sitteplasser i bussen kan nå benyttes, med unntak av 1. seterad bak sjåfør og seter som vender mot kjøreretningen. Dette gjelder også for gult nivå.

Fordør vil bli åpnet, og elever skal validere skolekortet.

Drosjeselskapene kan planlegge for bruk av samtlige passasjerplasser, men det vil være opptil det enkelte drosjeselskap om de vil la passasjerer sitte i forsetet.

Brakar oppfordrer skolene til å gjøre foresatte og elever kjent med regjeringens henstilling til at alle som har mulighet, velger å gå eller sykle til skolen.

Det er viktig at foreldre gjør en vurdering av om det riktig å la barn som ikke har rett til skoleskyss å reise med ungdomskort til skolen. Busskapasiteten for skoleskyss er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å ta med disse elevene. Det kan bety at flere må stå, og god smittevernavstand kan bli vanskelig å opprettholde på bussene.

Brakar ønsker at skolene på nytt påpeker overfor elevene betydningen av god håndhygiene både før og etter reisen med buss/drosje.

Retningslinjene kan bli endret på kort varsel dersom det kommer store lokale smitteutbrudd. Det er også varslet om at det vil komme en konklusjon vedrørende bruk av munnbind innen 14. august. Dersom det gis en anbefaling om bruk av munnbind, vil ikke Brakar kunne tilby dette til elevene.

Eventuelle spørsmål kan sendes til skoleskyss@brakar.no

Les mer:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona-----informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen/ 

Her finner du en plakat med oversikt over de ulike nivåene.  

https://www.udir.no/contentassets/5b1a6afee55c45ef8c49c0505cd096e6/udir20003_plakater_nivainndeling_a3_videregaende.pdf 

Til toppen