Konsekvenser av busstreik

Oppdatert tirsdag 22. sept. kl. 15:00.

Opplæring i skolen vil gå som vanlig frem til høstferien.

- Nærværet i klassene varierer. I sum er det likevel mange flere som har møtt enn som har vært borte disse to første dagene i busstreiken, forteller rektor Kristine Novak

Skolen går som vanlig

- Vi vil ha hovedfokus på opplæringen som gjennomføres i skolens lokaler, mens elevene som pga busstreik ikke kommer seg til skolen får oppgaver som kan løses hjemme. Vi har imidlertid ikke mulighet til å tilby elevene løpende veiledning av lærere samtidig som lærerne har undervisning på skolen.

Hjemmeoppgavene er obligatoriske.

De som ikke kommer seg på skolen pga busstreik, må melde fra til faglærer i Teams før undervisningen begynner.

Alternative transportmuligheter?

Har du andre måter du kan komme deg til skolen på? Vi oppfordrer de som har mulighet til å gå, sykle eller finne andre alternative transportløsninger uten å bryte gjeldende smittevernregler for skoleskyss. Og er det ikke mulig, vil du altså få obligatoriske hjemmeoppgaver.

Følg med på informasjon

Skolens hjemmeside er offisiell informasjonskanal, vi oppfordrer alle til å følge med der, samt i skolens sosiale medier. Elevene får også informasjon via Teams. Vi ber også elever og foresatte om å holde seg oppdaterte på situasjonen ved å følge med på nettsidene til kollektivselskapene og informasjon de legger ut i sosiale medier

Til toppen