Oppdaterte tiltak for smittevern på skolen (1.9.20)

Rektor Kristine Novak - Klikk for stort bildeRektor Kristine Novak sme  Vi har skjerpet tiltakene rundt smittevern med særlig vekt på å holde en meter utenfor klasserommene.  De nye punktene er uthevet, merk dere disse! Tiltakene gjelder fra torsdag morgen. 

Dette henger sammen med at vi har problemer med å få noen av dere, elever, til å respektere avstandskravet og utviklingen av smitte i Drammen.  Det er bl a bekreftet at en elev på Akademiet vgs Ypsilon er smittet. 

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/koronasmittede-i-drammen

Det er merket hvor du skal gå  i trappene, og vi ber dere følge pilene. I fellesområdene er stolene tapet fast til gulvet, dette er for å minne alle på at vi ikke kan sitte så tett. 1 meter reduserer smitterisikoen med 80%, og det er det beste tiltaket! 

Vi har også et eget punkt om hvordan vi håndterer situasjoner hvis ansatte/elever eller noen vi er nærkontakter for får påvist
covid-19. 

 • Det er helsetjenesten som avgjør om det skal være karantene. Hvis elever/ ansatte er i tvil om de er nærkontakter, ta kontakt med helsetjenesten. https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/smitte/
 • Hvis elev/ansatt er bekreftet smittet eller bekreftede smittede har besøkt skolen, vil vi få hurtig informasjon fra kommunehelsetjenesten.

Her er våre tiltak, de nye er uthevet: 

Smitteforebyggende tiltak

Syke personer skal IKKE være på skolen:

 • Dersom ansatte/elever får symptomer som kan være forenlig med covid-19, SKAL du være hjemme. Ta kontakt med lege om videre oppfølging.
 • Hvis en i husstanden får symptomer, men ikke har bekreftet covid-19, skal ansatte/elevene møte på skolen som normalt.
 • Ansatte eller elever som er i nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19, må ta kontakt med helsetjenesten om videre oppfølging. Det er helsetjenesten som avgjør om det skal være karantene. Hvis elever/ ansatte er i tvil om de er nærkontakter, ta kontakt med helsetjenesten. (ny)
 • Hvis elev/ansatt er bekreftet smittet eller bekreftede smittede har besøkt skolen, vil vi få hurtig informasjon fra kommunehelsetjenesten (ny)

God håndhygiene. Vask hendene:

 • Ved ankomst til skolen
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (pusse nesen o.l.)
 • Det står antibac og desinfiseringsmidler på mange steder i bygningen. Bruk disse!

Hold aVi holder avstand i kantinas - Klikk for stort bildeVi holder avstand i kantina sme vstand:

 Ingen klemming eller fysisk kontakt
 Elevene har faste plasser i klasserommene og faste  samarbeidsgrupper. Det tilstrebes at  samarbeidsgrupper i programfagene og andre gruppedelte fag følger klassetilhørigheten. (ny)
1 meters regelen gjelder utenfor klasserommet.

Til toppen