Rådgivertjenesten

Rådgiveravdelingen finner du i 2. etg rett over hovedinngangen

Leder
Knut Ellingsgard
Kontor D118 / tlf 32 26 28 58
E-post: knutel@viken.no

 

Sosialrådgiver
Ylva Fjeldavli
Kontor A206 / tlf 32 26 29 12
E-post: ylvaf@viken.no

Sosialrådgiver
Tone Haakenstad
Kontor A207 / tlf 32 26 28 53
E-post: toneha@viken.no

 

Karriererådgiver
Trond Kårbø
Kontor A208 / tlf 32 26 28 57
E-post: trondk@viken.no

Karriererådgiver
Maren Kristine Skarra
Kontor A203 / tlf 32 26 28 56
E-post: marensk@viken.no

Sosialrådgiver skal veilede elevene i forhold til:

  • fagproblemer
  • personlige problemer 
  • overfor instanser som PPOT, helsesøster, barnevern etc.

Karriererådgiver skal veilede elevene i forhold til:

  • offentlige og private utdanningsmuligheter
  • yrkesmuligheter og arbeidsmarkedet i Norge og andre land
  • hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker
  • inntaksvilkår, søknadsfrister, Lånekasssen osv.

Karriereveilederen skal også hjelpe eleven til å utvikle sin egen kompetanse, slik at hun/han kan gjøre bevisste valg av utdanning og yrke, i forhold til sine egne evner og anlegg og uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. 

Her finner du Veiledende plan for en helhetlig utdannings- og yrkesrådgiving for 8. – 13. årstrinn

Til toppen