Skolehelsetjenesten

Vi har helsesykepleier på skolen hver dag for å bistå elevene med ulike helserelaterte spørsmål. Helsesykepleier har kontor A211 (tlf 32 26 28 61)  i rådgiveravdelingen i andre etasje, omtrent rett over hovedinngangen.

Du trenger ikke timebestilling til samtale med helsesykepleier, og tjenesten er gratis.

Tilstedeværelse:

 • Mandag: Linda fram til kl 11:30
 • Tirsdag: Linda
 • Onsdag: Mone og Linda
 • Torsdag: Mone
 • Fredag: Mone

Helsesykepleier utfører ingen rutineundersøkelser, men kan gi råd og veiledning om problemstillinger du har eller andre ting du måtte ha på hjertet.

Dette kan dreie seg om

 • fysiske plager
 • spørsmål rundt prevensjon og samliv
 • røyking og rusbruk
 • angst 
 • depresjon
 • mistrivsel
 • spiseproblemer

Kontakt oss 


Linda Merethe Larsen
Tlf: 904 73 021
Mail:  Linda.Merethe.Larsen@drammen.kommune.no


Mone Jellum Skjønberg
Tlf: 901 69 789
Mail: mone.jellum.skjonberg@drammen.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjonen for ungdom mellom 13 og 24 år 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.  
Adressen: Amtmand Blomsgate 1
Tlf. 32 04 61 15

Åpningstidene er:

 • Mandag 1500-1900
 • Tirsdag, onsdag og torsdag 1100-1600
 • Fredag 1100-1500

Mandag er det også lege til stede.

På Helsestasjonen for ungdom kan du få veiledning om:

 • Fysisk helse
 • Psykisk helse og psykiske vansker
 • Seksualitet
 • Prevensjon og graviditet
 • Graviditetstest 

Hjemmeside: https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Helse/Helsestasjon-for-ungdom/
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Helsestasjon-for-ungdom-Drammen/147231485334758

Se også  

Til toppen