Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kristine Novak
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Petter Holvik
Rektors stedfortreder

Personal- og adm.sjef

Ingrid Aubell

 


Undervisningsinspektører 

 

Vegard Andersen

 • Realfag


Gro Ebbestad

 • Entreprenørskap
 • Kunst, Design og Arkitektur


Jørn Idar Ellingsen

 • Norsk
 • Religion


Knut Ellingsgard

 • Elevtjenesten
 • Spes.ped.


Christine Funtek

 • Engelsk
 • Fremmedspråk


Marianne Grønn

 • Salg, service og reiseliv
 • Historie 
 • Samfunnsfagene


Tom Selvik

 • Idrett
 • Kroppsøving


Kjetil Thorbjørnsen

 • Realfag
Til toppen