Dysleksivennlig skole

Dette er vi stolte av! Vi har et eget Dysleksiteam, og alle som trenger det får en kontaktperson. Det er tett samarbeid mellom dette teamet og faglærerne. Systematikken i dette er ganske unikt for videregående skoler. 

På Drammen vgs kan vi tilby deg som dyslektiker:

 • Egen kontaktperson i Dysleksiteamet
 • Hjelpeprogrammer som CD-ord eller Lingdys/LingRight
 • Tilgang på smartbøker/lydbøker
 • Vedtak om tilrettelegging på eksamen (utprøves på heldagsprøver)
 • Vedtak om fritak for karakter i norsk sidemål (hvis du ikke har hatt karakter i faget på ungdomsskolen)

I klasserommet:

 • Strukturert undervisning med tydelige rammer
 • Bruk av dataskrift hvor det er mulig
 • Bruk av lydressurser hvor det er hensiktsmessig
 • Gode strategier for å håndtere lærestoffet
 • Innlæring av nye begreper foregår systematisk og tydelig
 • Ingen høytlesing alene som elev i klasserommet
 • Bruk av dialog, diskusjon og muntlige innlæringsmetoder

På prøver:

 • Du har lov til å bruke hjelpemidler med opplesingsmulighet
 • Utvidet tid ved store prøver
 • Muntlig oppsummering - etter avtale med faglærer
 • Færre spørsmål - etter avtale med faglærer
 • Alternative vurderingsmåter - etter avtale med faglærer
 • Prøver og oppgaver digitalt eller med innlest lyd – når det er mulig

Vi er godkjent som dysleksivennlig skole. - Klikk for stort bildeVi er godkjent som dysleksivennlig skole. sme  

Til toppen